คำนวนค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ติดแก๊สรถยนต์

ตารางคำนวน - เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง LPG - น้ำมัน

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 1

กม./ลิตร

ราคาน้ำมัน 2

บาท/ลิตร

ราคาแก๊ส LPG

บาท/ลิตร

ราคาติดตั้งแก๊ส 3

บาท

ระยะทางวิ่งต่อวัน 4

กม.


อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (บาท./กม.)
0
logo_er_new__i_safety_i_drive
อัตราสิ้นเปลือง LPG (บาท/กม.)
0
ประหยัดเงิน(บาท/กม.)
0
ค่าน้ำมันต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ค่าแก๊สต่อเดือน (บาท/เดือน)
0
ประหยัดเงิน (บาท/เดือน)
0
ระยะคืนทุน (เดือน)
0

Remark

1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคำนวนได้ ดังนี้

1.1 เติมน้ำมันให้เต็มถัง (เต็มถัง หมายถึง เติมจนหัวเติมหยุดจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ)

1.2 Reset บันทึกระยะทาง (ตรงหน้า กิโลเมตรที่ใช้ไป) ให้เป็นศูนย์ หรือ จดtบันทึก

กิโลเมตรล่าสุดที่ใช้ไปก็ได้ เช่น รถคันนี้ใช้ไปแล้ว 15,000 กม. เป็นต้น

1.3 ขับรถใช้ความเร็วตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ 150 - 200 กม.

1.4 จากนั้นเติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง แล้วดูที่ ตู้จ่าย ว่าเติมเข้าไปทั้งหมดกี่ลิตร?

1.5 ดูรายการระยะทางที่ใช้ไป หรือ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไปว่าเป็นเท่าใด?

1.6 ให้นำจำนวนลิตรน้ำมันที่เติม หาร จำนวน กิโลเมตรที่วิ่งได้

1.7 ผลลัพธ์ = อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถท่าน หากไม่ทราบคลิ๊กเพื่อคำนวน

2. กรอกตัวเลขราคาน้ำมัน

3. กดปุ่มเลือก ค่าติดตั้งแก๊สรถยนต์ระบบดูด และ ระบบหัวฉีด (4 สูบ หรือ 6 สูบ)

4. ใส่ตัวเลขระยะทางที่ท่านวิ่งเฉลี่ยต่อวัน จากนั้นกดปุ่ม "คำนวน"